Advocaat handelshuur antibes

Commerciële huurovereenkomst advocaat

Wanneer een bedrijf een commercieel pand wil huren, moet het een commercieel huurcontract afsluiten. Dit is een ingewikkeld contract waarvoor het advies van een gespecialiseerde advocaat nodig is. Het is belangrijk om de voorwaarden van het huurcontract te begrijpen. clausules van de huurovereenkomst en om ervoor te zorgen dat de belangen van beide partijen worden beschermd. Een advocaat die gespecialiseerd is in commerciële huurovereenkomsten kan helpen bij het opstellen van het contract en ervoor zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Een commercieel huurcontract is een contract waarbij een eigenaar (de verhuurder) een bedrijf (de huurder) bedrijfsruimte ter beschikking stelt, meestal gelegen in een bedrijfsgebouw of in een gebied dat bestemd is voor commerciële activiteiten, om zijn bedrijf uit te oefenen.

In de handelshuurovereenkomst staan de voorwaarden voor het huren van het pand, zoals de looptijd van de huurovereenkomst, de hoogte van de huur en de kosten, de voorwaarden voor het verlengen of beëindigen van de huurovereenkomst, enz. Het kan ook verplichtingen voor de huurder bevatten, zoals de verplichting om het pand schoon te houden of geen activiteiten uit te oefenen die schadelijk zijn voor andere winkeliers in de omgeving.

Er zijn verschillende soorten commerciële leaseovereenkomsten, afhankelijk van de lengte van de leaseovereenkomst en de voorwaarden voor verlenging:

 • Commerciële huurovereenkomsten voor bepaalde tijd: deze hebben een specifieke looptijd, die in de huurovereenkomst wordt vastgelegd. Aan het einde van de leaseperiode moet de huurder het pand verlaten.

 • Commerciële huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd: deze hebben geen vaste looptijd en kunnen op elk moment door zowel de verhuurder als de huurder worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn en de wettelijke voorwaarden.

 • Verlengbare handelshuurcontracten: deze kunnen automatisch verlengd worden aan het einde van de oorspronkelijke looptijd, afhankelijk van de voorwaarden die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd.

Het is belangrijk om op te merken dat voor commerciële huurovereenkomsten specifieke wettelijke regels gelden, die verschillen van de regels voor huurovereenkomsten voor woningen. Het is daarom raadzaam om gebruik te maken van de diensten van een advocaat gespecialiseerd in recht commerciële huurovereenkomsten om u te helpen bij het opstellen van of onderhandelen over een commerciële huurovereenkomst. 

In dit artikel zullen we in detail bekijken wat een advocaat kan betekenen voor commerciële leasing en hoe u de juiste advocaat voor uw project kunt vinden. Laten we overgaan tot de details van wat u moet weten over commerciële leasing en het belang van een gespecialiseerde advocaat.

 

 

zijn advocaat Met een praktijk in vastgoedrecht in Nice en in heel Frankrijk, volgen hier enkele voorbeelden van praktische zaken die Maître Zakine in zijn kantoor kan behandelen.
Het kan zijn klanten om hun geschillen op te lossen in een Indien nodig kan het zijn cliënten voor de rechtbank vertegenwoordigen.

II. Veelgestelde vragen (Deze lijst is niet volledig omdat er zoveel vragen zijn) :

De voordelen van een gebruikelijke commerciële lease advocaat

Een advocaat kan u helpen om te onderhandelen over het bedrag van de huren en betalingsvoorwaarden. Hij kan u ook adviseren over de clausules die in het huurcontract moeten worden opgenomen om uw belangen te beschermen.

 

Ten slotte kan een advocaat die gespecialiseerd is in commerciële huurovereenkomsten u ook helpen bij het oplossen van eventuele geschillen tussen de huurder en de verhuurder. Kortom, als u een commercieel pand wilt huren, is het essentieel om een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in commerciële huurovereenkomsten. Een goede De advocaat kan u adviseren over de clausules die in het contract moeten worden opgenomen en onderhandelen over de huurprijs. Hij kan u ook helpen bij het oplossen van eventuele geschillen tussen de huurder en de verhuurder.

De lease commercieel Huurovereenkomsten zijn over het algemeen complexer dan huurovereenkomsten voor woningen, omdat ze extra clausules kunnen bevatten zoals het recht om te vertrekken, de overdracht van de handelshoofdstad en clausules die specifiek zijn voor commerciële activiteiten. Hij kan u ook adviseren over rechten van de huurder in geval van opzeggingen andere clausules die specifiek zijn voor commerciële huurovereenkomsten.

  Advocaat voor huurcontracten antibes

  Wat is een commerciële lease?

  Een commerciële lease is een contract tussen een eigenaar en een bedrijf. Dit contract stelt het bedrijf in staat om huren een commerciële ruimte voor een vaste periode, meestal 3 tot 5 jaar. Het commerciële huurcontract kan worden verlengd, maar de eigenaar kan er ook voor kiezen om het niet te verlengen. Er zijn verschillende clausules belangrijke aspecten van een commerciële huurovereenkomst, waaronder clausule niet-beëindigingsclausule, die voorkomt dat de eigenaar een einde maken aan de huurovereenkomst vóór de vervaldatum. De niet-wijzigingsclausule voorkomt ook dat de verhuurder de voorwaarden van het huurcontract wijzigt zonder toestemming van het bedrijf.

   

  De huren is belangrijk omdat het bepaalt hoeveel het bedrijf aan de verhuurder moet betalen om de commerciële ruimte te huren. De commerciële huurovereenkomst kan een ingewikkeld contract zijn, maar het is belangrijk om het te begrijpen voordat u het ondertekent. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder kan geven verlaten op huurder op elk moment en zonder reden. Dit betekent dat de huurder moet klaar zijn om indien nodig op elk moment te verhuizen.

   

   

  Wat zijn de verschillende soorten commerciële lease?

  Commerciële huurovereenkomsten zijn belangrijke contracten tussen verhuurders en hun huurders. huurders a gebouw huurovereenkomsten. Ze kunnen complex zijn, en het is belangrijk om de verschillende soorten commerciële leaseovereenkomsten te begrijpen voordat u een contract ondertekent. A advocaat die gespecialiseerd is in commerciële leaseovereenkomsten kan u helpen om de verschillende soorten leaseovereenkomsten te begrijpen en de overeenkomst te kiezen die het beste bij uw situatie past. Ook bekend als lessee, de huurder is de persoon die huren commercieel eigendom.

   

  Deze contract legt de rechten en verantwoordelijkheden van elke partij vast. De leaseovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Een leaseovereenkomst voor bepaalde tijd is een leaseovereenkomst met een vooraf bepaalde einddatum. A onbepaalde duur is een leaseovereenkomst zonder vooraf bepaalde einddatum.

  Deze schadevergoeding staat bekend als een commercieel verbeuren. Er zijn verschillende soorten commerciële lease, waaronder lease voor bepaalde tijd en lease voor onbepaalde tijd.

   

   

  Welke speciale clausules kunnen in een commerciële huurovereenkomst worden opgenomen?

  Het is belangrijk om de voorwaarden van de commerciële huurovereenkomst volledig te begrijpen voordat u deze ondertekent, om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Hier zijn enkele speciale clausules die u kunt opnemen in een commerciële huurovereenkomst. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in onroerend goed.

   

  deze clausule bepaalt de datum waarop de huurovereenkomst eindigt. Dit is meestal 3 tot 5 jaar, maar kan langer zijn als u dat wilt. verlaten aan de huurder, in ruil voor een voorafgaande kennisgeving van 3 maanden.

  Dit kan handig zijn als u de woning om wat voor reden dan ook terug wilt. U kunt nog andere speciale clausules in uw huurovereenkomst opnemen, maar dit zijn de meest voorkomende.

  U kunt ook een annulering vroeg van de huurovereenkomst, als u een einde maken aan de lease vóór de vervaldatum. Er kan een niet-verlengingsclausule worden opgenomen, wat betekent dat de huurovereenkomst niet automatisch wordt verlengd aan het einde van de overeengekomen periode. Bezoek huurder moeten daarom het pand verlaten aan het einde van de huurovereenkomst.

   

   

  Wat is een commerciële leaseadvocaat?

  Deze contracten bepalen de rechten en verplichtingen van beide partijen. Commerciële leaseadvocaten behandelen alle zaken met betrekking tot lease commercieel, waaronder schrijven contracten, onderhandelen over huurprijzen, oplossen van geschillen en geschillen en cliënten vertegenwoordigen in de rechtszaal. Een commerciële lease, ook bekend als huurovereenkomst, is een vorm van contract waardoor de eigenaar a gebouw geeft een huurder, in ruil voor de betaling van huur, het recht op oefening een commerciële activiteit.

   

  Dit type huurovereenkomst valt onder de wet van 6 juli 1989. In het eerste geval eindigt de huurovereenkomst alleen als de huurder besluit om het pand verlaten of als de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt om een legitieme reden, zoals het niet betalen van de huur. huren of kosten huur. In het tweede geval eindigt de huurovereenkomst automatisch op de datum die in het contract is vastgelegd.

  Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de eigenaar een einde maken aan de huurovereenkomst voordat deze afloopt.

   

   

  De voordelen van een commerciële leaseadvocaat

  Een advocaat is bekend met de geldende wet- en regelgeving en kan u helpen bij het opstellen van een commerciële huurovereenkomst die voldoet aan de wetgeving. Een advocaat kan u vertegenwoordigen in het geval van proces met uw verhuurder en u helpen een schadevergoeding te krijgen als u het slachtoffer bent van een oneerlijke uitzetting. Tot slot kan een commerciële huurovereenkomst advocaat u ook adviseren over de beste opties voor het heronderhandelen of beëindigen van uw huurovereenkomst.

   

  Het kan de huurder onderhandelen over de voorwaarden van het huurcontract en ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de belangen van de huurder. Een advocaat kan de huurder helpen om zijn borgsom en een schadevergoeding als de huurovereenkomst wordt beëindigd.

  Zij kunnen helpen bij het beschermen van de rechten van de huurder, het terugvorderen van de borg en het verkrijgen van een schadevergoeding bij een defect. annulering van de huurovereenkomst. Uiteindelijk kan een advocaat u helpen om gerechtelijke procedures en de exorbitante kosten die daarmee gepaard gaan te vermijden.

   

   

  De voordelen van een commerciële leaseadvocaat

  Het is echter belangrijk om een ervaren en bekwame advocaat te kiezen om er zeker van te zijn dat u van alle mogelijke voordelen profiteert. U moet ook weten waarom en hoe u een beroep kunt doen op de diensten van een commerciële leaseadvocaat.

   

  Hiervoor zijn drie belangrijke redenen:

  de beoordeling van de huurovereenkomst, afloop van de huurovereenkomst en contract lease.

  Lease-overzicht

  Alle lease commercieel moet elke drie jaar worden herzien. Dit betekent dat de huren kan worden aangepast aan veranderingen in marktprijzen. A advocaat kent de te volgen regels en procedures om deze revisie uit te voeren en kan u helpen het best mogelijke resultaat te krijgen.

  - Afloop van de huurovereenkomst

  Als u ervoor kiest om het pand te verlaten, kan een advocaat u helpen bij het onderhandelen over een schikking. schadevergoeding redelijke uitzettingsvergoeding met de verhuurder.

  Hij kan u ook helpen als een van de volgende situaties zich voordoet geschillen ontstaan. Hij zal u helpen bij het herzien van uw huurovereenkomst, onderhandelen over uw uitzettingsvergoeding en het oplossen van eventuele problemen. proces die zich kunnen voordoen.

   

   

  Commerciële huurovereenkomst advocaat

   

  Wat u moet weten over commerciële leaseovereenkomsten

  Le nieuw huurcontract moeten geregistreerd worden bij de belastingdienst. Het bedrag van huurt is ook Ingezonden BTW. De wet van 6 juli 1989 op de handelshuurcontracten bepaalt dat, tenzij anders bepaald contract integendeel, de lease is stilzwijgend vernieuwd voor een periode van drie jaar vanaf de vervaldatum. Deze vernieuwing kan door beide partijen worden geweigerd voor a voorafgaande kennisgeving van zes maanden gegeven door buitengerechtelijk document (brief aanbevolen met ontvangstbevestiging) voor het einde van de huurovereenkomst.

   

  Le verhuurder kan ook een einde maken de huurovereenkomst met een opzegtermijn van zes maanden aan voorwaarde geef een van de volgende redenen voor haar beslissing:

   

  - hij wil het pand terugnemen om er zijn eigen bedrijf op te zetten

  - ze grote werkzaamheden aan het pand willen uitvoeren, waardoor het pand ontruimd moet worden

  Sommige clausules kan door de rechtbank als misbruik worden beschouwd en daarom nietig worden verklaard.

  Commerciële leaseclausules begrijpen

  De clausule verhuur moet duidelijk geschreven en door beide partijen ondertekend zijn. Het ontruimingscompensatiebeding moet duidelijk geschreven en door beide partijen ondertekend zijn.

   

  Over het algemeen zijn leasecontracten commercieel zijn langetermijncontracten, omdat ze ontworpen zijn om bedrijven te laten groeien en bloeien. Het is echter mogelijk om kortlopende commerciële huurovereenkomsten te vinden, maar deze zijn over het algemeen minder voordelig voor de huurder. De niet-verlengingsclausule kan bijvoorbeeld vereisen dat u het pand verlaten aan het einde van het huurcontract, zelfs als u wilt blijven. Op dezelfde manier kan de indexeringsclausule de eigenaar om de huren in lijn met de consumentenprijsindex.

  Bepaalde clausules kunnen vereisen dat u het pand aan het einde van het huurcontract verlaat, zelfs als u wilt blijven. Dit contract kan automatisch verlengd worden of niet, en de eigenaar is niet altijd verplicht om het te verlengen.

  Als u vragen hebt, aarzel dan niet om een professional om advies te vragen.

  Een commerciële huurovereenkomst opzeggen

  In dit artikel bekijken we hoe Een commerciële huurovereenkomst opzeggen. Deze contract is om de huurder a bedrijfspanden voor een bepaalde periode met het oog op exploitatie voor commerciële doeleinden.

   

  La annulering van de handelshuur kan door de rechter worden bevolen, op verzoek van de eigenaar of de huurder, voor motieven volgende :

   

  - De inbreuk door de huurder aan een contractuele verplichting

  - Verbouwing van het pand zonder toestemming van de eigenaar

  - De verwijdering of het pand onderverhuren zonder toestemming van de eigenaar

  - De wanorde van buurt veroorzaakt door de huurder

  - De eigenaar zet het pand te koop.

  La gerechtelijke beëindiging van de handelshuur wordt uitgesproken door de rechter, op verzoek van de eigenaar of de huurder, na vervaldatum van de oorspronkelijk in het contract vastgelegde termijn. Het contract kan om de volgende redenen worden beëindigd:

   

  - Niet-renovatie van het pand door de eigenaar;

   

   

   

  Wat zijn de verschillende soorten commerciële leaseadvocaten?

  Er zijn verschillende soorten commerciële leaseadvocaten, elk met hun eigen specialiteiten. Ze hebben allemaal verschillende cliënten, waardoor ze zich op bepaalde gebieden kunnen specialiseren.

   

  Het meest voorkomende type commerciële leaseadvocaat is de stilzwijgende advocaat.

  De huurrecht advocaat, aan de andere kant, vertegenwoordigt de huurder in de verschillende fasen van de huurovereenkomst, waaronder onderhandelingen met de verhuurder en het oplossen van eventuele geschillen. Nogmaals, er zijn verschillende soorten commerciële leaseadvocaten, en elk van hen heeft een specifieke expertise. Sommige advocaten zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in lease Anderen hebben meer ervaring met woninghuur.

  Sommige advocaten zijn zelfs gespecialiseerd in uitzettingen, wat erg nuttig kan zijn voor huurders die met uitzetting worden bedreigd.

  Probeer indien mogelijk een advocaat die al te maken heeft gehad met met een zaak die vergelijkbaar is met de uwe en die u daarom een betere vertegenwoordiging zal kunnen bieden.

   

   

  Hoe kiest u een advocaat voor een commercieel huurcontract

  Le verlaten kan worden gemeld door deurwaarder van justitie. Le verhuurder is vereist om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

   

  Het is belangrijk om een advocaat te kiezen die u vertrouwt en met wie u prettig kunt samenwerken, aangezien u waarschijnlijk nauw met hem of haar zult moeten samenwerken tijdens de duur van het huurcontract. Ten eerste moet de advocaat een goede reputatie hebben bij de Ordre des advocaten en lid zijn van een beroepsvereniging. Ten tweede moet de advocaat een goede reputatie hebben en aanbevolen worden door andere vastgoedprofessionals.

  Advocaten kunnen worden vergoed op basis van commissie of fixed fee. De keuze van de juiste advocaat hangt af van de aard en complexiteit van de commerciële huurovereenkomst en het beschikbare budget.

  Het is ook belangrijk dat de advocaat vertrouwd is met zowel minnelijke als gerechtelijke procedures. Zorg ervoor dat de advocaat is geregistreerd bij de bar van de groots voorbeeld competent.

  Een commerciële lease kan beëindigd Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de huurder. Als de huurovereenkomst wordt beëindigd, moet de huurder mogelijk naar de rechter stappen om de zaak te winnen.

  Daarnaast is het belangrijk dat de advocaat is ingeschreven bij de balie in de belangrijkste stad. instantie bekwaam. Eigenlijk alleen de advocaten ingeschreven bij de balie kan cliënten bij de rechter vertegenwoordigen. Ten slotte is het noodzakelijk om het beschikbare budget zorgvuldig te evalueren, omdat de advocatenkosten kan erg hoog zijn.

  Advocaat handelshuurrecht

  4. Waarom kiest u ons om u te verdedigen?

  Maître Zakine laat zich leiden door uw belangen. Maître Zakine staat u met raad en daad bij.
  Wanneer u een beroep doet op de diensten van een advocaat, kunt u er zeker van zijn dat uw rechten zullen worden gerespecteerd, en dat het advocatenkantoor dat u hebt gekozen gespecialiseerd is in het gebied dat u nodig hebt.
  Maître Zakine behandelt complexe zaken met grote ontwikkelaars (zie een artikel in Nice Matin van 11 december - BNP Paribas - Marenda Lacan op Nice Matin voor een VEFA-geschil). In deze zaak vertegenwoordigde Maître Zakine verschillende kopers van dit VEFA-ontwikkelingsproject tegen de ontwikkelaar BNP Paribas.
  In het geval van een geschil, Maître Zakine komt op voor uw rechten met kracht en menselijkheid.
  Le Cabinet d'avocat Zakine is gevestigd in Antibes geregistreerd bij de Grasse Bar (de Nice Bar ligt ernaast). Meester Zakine in CannesGrassse, Mougins ) en in heel Frankrijk.
  Maître Zakine is gewend om op afstand te werken ( videoelektronische handtekening, platform voor beveiligde bestandsuitwisseling).
  Le Kabinet Cécile Zakine staat tot uw beschikking

  Geschillen over handelshuur in Antibes en Sophia-Antipolis: waarom is het belangrijk om voorzieningen te treffen voor de beslechting ervan?

  Een handelshuurcontract is een contract waarbij een eigenaar een bedrijf een bedrijfsruimte ter beschikking stelt om zijn bedrijf uit te oefenen. Hierin worden de voorwaarden voor het huren van de bedrijfsruimte vastgelegd, zoals de looptijd van de huurovereenkomst, de hoogte van de huur en de kosten, de voorwaarden voor het verlengen of beëindigen van de huurovereenkomst, enz.

  Het is belangrijk om te weten dat er geschillen kunnen ontstaan onder een commerciële huurovereenkomst, of u nu verhuurder of huurder bent. Er kan bijvoorbeeld een geschil ontstaan in geval van onbetaalde huur, schade aan het pand, niet-naleving van de huurovereenkomst door de huurder, enz.

  Het is daarom essentieel om bepalingen op te nemen voor het beslechten van geschillen over commerciële huurovereenkomsten, zodat deze in der minne kunnen worden geschikt en kostbare rechtszaken kunnen worden vermeden.

  Als eigenaar of huurder van een bedrijfsruimte in Antibes of Sophia-Antipolis is het raadzaam om een beroep te doen op de diensten van een advocaat gespecialiseerd in recht om u te helpen bij het oplossen van geschillen die kunnen ontstaan in verband met commerciële huurcontracten. A een advocaat die u kan adviseren over de te nemen stappen en u ondersteuning kan bieden bij het oplossen van het geschil, ongeacht de gekozen route (bemiddeling, verzoening, onderhandeling, enz.).

  Er zijn verschillende manieren om geschillen over commerciële huurcontracten te beslechten:

  • Bemiddeling: dit is een minnelijke aanpak waarbij een neutrale en onpartijdige derde, de bemiddelaar, wordt ingeschakeld om een minnelijke oplossing voor het geschil te vinden. Bemiddeling geniet vaak de voorkeur bij commerciële leasegeschillen, omdat er dan een minnelijke oplossing kan worden gevonden en de relatie tussen de partijen behouden kan blijven.
  • Bemiddeling: dit is een minnelijke aanpak waarbij een derde partij, de bemiddelaar, wordt ingeschakeld om een minnelijke oplossing voor het geschil te vinden. Bemiddeling wordt vaak gebruikt in commerciële leasegeschillen, omdat er dan een minnelijke oplossing gevonden kan worden en de relatie tussen de partijen behouden kan blijven.
   • Onderhandeling: dit is een minnelijke aanpak waarbij een minnelijke oplossing voor het geschil wordt gevonden door middel van directe besprekingen met de andere partij. Onderhandelen kan een effectieve manier zijn om commerciële leasegeschillen op te lossen, maar het vereist wel dat de partijen bereid zijn om een minnelijke oplossing te vinden.

   Het is daarom belangrijk om een advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in handelshuurrecht om u te helpen bij het beslechten van geschillen over handelshuur in Antibes of in Sophia-Antipolis. Een advocaat kan u adviseren over de te nemen stappen en u helpen bij het oplossen van uw geschil, welke weg u ook kiest (bemiddeling, verzoening, onderhandeling, enz.). Aarzel niet om contact op te nemen met een advocaat om advies op maat van uw situatie te krijgen en te profiteren van de expertise van een professional die gespecialiseerd is in recht. commerciële huurovereenkomsten.

  Wilt u dat wij contact met u opnemen?


   4.9/5 - (141 stemmen)