9 dingen die u moet weten over de CCMI (Contrat de Construction de Maison Individuelle) en hoe u de valkuilen ervan kunt vermijden Advies van Me Zakine, advocaat onroerend goed en bouwrecht

Advocaat antibes

Het Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) is een wettelijk kader voor de bouw van eengezinswoningen. Dit contract werd ontworpen om huiseigenaren te beschermen tegen bouwgerelateerde risico's (vertragingen, defecten, gebreken, reserveringen, verlaten van de bouwplaats of verzekeringsproblemen).

1. Definitie van CCMI

De CCMI is een gereguleerd contract dat de relatie regelt tussen een persoon die een huis wil laten bouwen (bekend als de klant) en een bouwer. Het garandeert een strikt wettelijk kader om de klant zekerheid te bieden. Het contract gaat vergezeld van een specificatieblad. Het kan een CCMI met of zonder plannen zijn.

2. Bestaande garanties onder een CCMI-contract

De CCMI omvat een aantal garanties die ontworpen zijn om de klant tijdens en na de bouw te beschermen. De bouwer moet verschillende soorten verzekeringen afsluiten.

  • Gegarandeerde levering tegen de afgesproken prijs en op tijd Dit zorgt ervoor dat de bouwer zich verplicht om het huis op tijd en tegen de afgesproken prijs op te leveren.
  • Garantie op perfecte voltooiing Dit dekt alle gebreken die bij de oplevering of in het daaropvolgende jaar gemeld worden. Dit zijn voorbehouden die binnen 12 maanden na oplevering van het huis verholpen moeten worden.
  • Tien jaar garantie Dit dekt schade die de stevigheid van de constructie aantast tot 10 jaar na aanvaarding van het huis.
  • Garantie voor een correcte werking Dit heeft betrekking op apparatuur die tot 2 jaar na acceptatie losgekoppeld kan worden van het gebouw.

3. De verplichtingen van de bouwer tegenover de klant, de opdrachtgever van het werk

Met een CCMI heeft de bouwer 3 belangrijke verplichtingen:

  • Verstrek een plattegrond van het te bouwen huis, als de klant daarom vraagt, aangezien dit ook een CCMI kan zijn zonder dat er plattegronden worden verstrekt.
  • Geef een gedetailleerde beschrijving van het uit te voeren werk, exclusief het werk dat de klant zelf wil uitvoeren (en geef er toch een offerte voor).
  • Zorg voor alle benodigde verzekeringen en garanties.

4. Vaste prijs en betalingsvoorwaarden

De CCMI moet een vaste en definitieve prijs vermelden. Betalingstermijnen zijn strikt wettelijk geregeld.

De betaling voor de bouw gebeurt in termijnen naarmate elke fase van de bouw wordt voltooid.

5. Prijsherziening

Het contract kan voorwaarden voor prijsherziening bevatten, maar deze zijn strikt wettelijk geregeld.

De prijsherziening mag geen misbruik inhouden en het evenwicht tussen de klant en de fabrikant niet verstoren.

6. Sancties voor niet-naleving van de CCMI

Als de bouwer zijn verplichtingen niet nakomt (te late levering, gebrekkig vakmanschap, enz.), voorziet de CCMI in boetes, die zo ver kunnen gaan als het beëindigen van het contract tegen de bouwer.

Dit kan boetes inhouden, een kort geding om reserveringen te verwijderen of, erger nog, actie als de verplichte verzekering niet is afgesloten.

7. De fundamentele keuze van de fabrikant

Zorg ervoor dat u de reputatie, betrouwbaarheid en solvabiliteit van de fabrikant controleert.

8. De voordelen van het gebruik van de CCMI

Het belangrijkste voordeel van de CCMI is dat het de klant juridische en financiële zekerheid biedt. Het garandeert met name een vaste en definitieve prijs en legt garanties op aan de bouwer.

9. Mogelijke nadelen

De CCMI is sterk gereguleerd, wat de flexibiliteit van het project beperkt.

Er zijn echter een aantal nadelen ontstaan: problemen met de plannen, ontbrekende elementen in de specificatie, vertragingen, verlaten van de locatie, gebrek aan communicatie en informatie, leveringsproblemen, enz.

Advies van Me Zakine, advocaat bij de balie van Grasse 

 

1. Zorgvuldig lezen van het contract
2. controle van de verzekering die de bouwer heeft afgesloten
3. Een te lage prijs kan een valstrik zijn
4. Controleer op oneerlijke clausules in de CCMI
5. Accepteer geen amendementen die bedoeld zijn om de oorspronkelijke prijs van de CCMI te verhogen.
6. Houd de bouwplaats nauwlettend in de gaten en houd er rekening mee dat de bouwer verantwoordelijk is voor de bouwplaats.
7. Houd alle uitwisselingen schriftelijk bij en aarzel niet om een ingebrekestelling met ontvangstbevestiging te sturen.
8. Schakel een advocaat in om te voorkomen dat u tijd en geld verspilt wanneer de situatie al ingewikkeld is.

De val: Denken dat u zonder juridisch advies kunt.

Zakine's advies: raadpleeg een specialist advocaat gespecialiseerd in bouwrecht kan u veel problemen besparen. Hij kan u adviseren vanaf de onderhandelingsfase van het contract en u vertegenwoordigen in het geval van een geschil.

Een huis bouwen is een groot project dat een nauwgezette voorbereiding vereist, die moet worden uitgevoerd met de hulp van een advocaat, zoals Me Zakine, een advocaat die gespecialiseerd is in vastgoed- en bouwrecht, aangeeft.

Het is cruciaal om hulp te krijgen om geschillen te voorkomen voordat ze ontstaan, maar als ze toch ontstaan, kan het snel inschakelen van een advocaat u helpen om fouten te voorkomen en de best mogelijke strategie te kiezen.

 

Maître Zakine, doctor in de rechten, is advocaat in Antibes en lid van de balie van Grasse.
Haar praktijk is gevestigd in Antibes, maar ze werkt door heel Frankrijk, met name in Bordeaux, Metz, Thionville, Straatsburg, Saint-Tropez, Parijs, Ile de France, Mont de Marsan, Lyon, Lille, Marseille en het departement Var.
Bookmark deze pagina!