Et ansvarsproblem?

Sommaire

Det juridiske ukebladet

Unngå bananskall!

Madame slip blir offer for et fall i et supermarked, etter å ha sklidd på et bananskall som forsøplet gulvet i frukt- og grønnsaksavdelingen.

Hun bestemmer seg derfor for å konsultere en advokat med ansvarsrett.

Denne advokaten råder ham til å oppnevne en sakkyndig, for deretter å innkalle selskapet for ansvar og erstatning til driftsselskapet.

Å huske :

Ansvaret til operatøren av en butikk som det er gratis adgang til kan pådras med hensyn til offeret for et fall i denne butikken og som en inert ting ville være årsaken til, bare hvis sistnevnte rapporterer bevis på at denne tingen, plassert i unormal stilling eller i dårlig forfatning, var årsaken til skaden.

Driftsselskapet har en forpliktelse til resultatsikkerhet overfor forbrukere.

Fru slip kan derfor få erstatning dersom hun kan føre bevis for at bananskallet var feil på bakken og burde vært fjernet for å unngå fall.

Hvis du er utsatt for et fall i en butikk, er det viktig å ha med seg en advokat som vil kunne veilede deg og gi deg råd i forbindelse med en forespørsel om erstatning for den påførte skaden.

Cécile ZAKINE-skapet vil veilede deg for å unngå bananskall!

Mester Cécile Zakine
Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrert hos Grasse Bar. Virker i hele Frankrike. Arbeidsrett, Tvister på jobb. Eiendomstvister og sameierett. Byggeproblemer (VEFA, etc.) Rask, motivert og engasjert respons. Ikke nøl med å kontakte advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller til avtale online time for konsultasjon.
Konsultasjon mulig 45€/30 min på telefon for en første konsultasjon

Vurder denne siden!

Ta kontakt med kontoret