VEFA-konflikt 

3 tiltak for å løse problemet
skrevet av en VEFA-advokat.
eller Trenger du en VEFA-ekspert?

 

Introduksjon 

 

Vefa forsinkelse? Dette er vanlig i VEFA og har du kjøpt leilighet utenfor eller utenfor plan vet du at det ikke går som forventet. Ofte kan det være forsinkelser, dårlig utførelse eller manglende overholdelse.

Vår støtte starter så snart, hvis du ønsker, signeringen av reservasjonskontrakten som går foran det autentiske salgsbrevet der alle elementene er nevnt:

– beskrivelse av eiendommen
- salgspris,
– beregnet leveringsdato,
– legitime årsaker til suspensjon,
– ulike garantier (garantier for perfekt gjennomføring, to års garanti, ti års garanti)
– den økonomiske fullføringsgarantien, som slutter ved ferdigstillelse av bygningen: GFA kan ikke lenger aktiveres etter at bygningen er ferdigstilt i henhold til artikkel R 261-1 i CCH.

Forsinkelser i VEFA eller planer er vanlig.

Kostnadene som kjøperen må bære er flere (leilighet til leie, dobbel straff: kreditt + husleie, salg av hovedbeboer og med tanke på forsinkelsen, leie raskt ødelagt, psykologisk påvirkning, kostnader for lagring av møbler, etc.).

 I dette tilfellet må du søke erstatning.

Formell varsel Vefa forsinkelse

Les en ekte VEFA-sak håndtert av Me Zakine 

Ekstrakt : " «Det er ingen kommunikasjon. Arrangøren svarer ikke på e-postene mine eller formell varsel." "I alle fall har jeg lest kontrakten på nytt, og arrangøren er innenfor sine rettigheter. Det er en klausul som lar ham rettferdiggjøre forsinkelsen.» er de klassiske setningene jeg hører mest fra arrangør og kunder.

På visse salg i en tilstand av fremtidig fullføring, er leveringsdatoen rent anekdotisk. Når utbygger ikke planlegger et besøk før levering, når datoen for inspeksjon av skilleveggene utsettes, når tilfeller av force majeure påberopes for å rettferdiggjøre forsinkelser, eller når byggekoden er sitert, lukter det vondt for utførelsen av VEFA-kontrakt.

Dersom kjøpere opplever leveringsforsinkelser i VEFA, har de all interesse av å gå i diskusjoner med utbygger for å finne ut årsakene til denne forsinkelsen og legge press på ham slik at sistnevnte forstår at han ikke kan få dem til å tåle utsettelser ustanselig ustraffet. 
Utveksling kan utføres via e-post, men det mest formelle varselbrevet, det som går foran rettslige skritt og det som kjøperen har til hensikt å fremheve sin fortvilelse over situasjonen må sendes med rekommandert post med mottaksbekreftelse. 

Når skjøtet er signert, hender det at forsinkelsene er enorme og at man vurderer å be om erstatning for de tapene man lider.

Denne forsinkelsen kan ha vært skjult av utbygger og kjøper blir klar over det når en ny forventet leveringsdato allerede er kunngjort mellom signering av leveringskontrakt og signering av autentisk kjøpsbrev.

Vefa-kontrakten skal være ledsaget av en finansiell garanti for gjennomføring eller refusjon, som kan gjennomføres av kjøper ved økonomisk svikt hos selger.

Utbyggers svikt er preget av mangel på tilførsel av midlene som er nødvendige for ferdigstillelse av bygningen (CCH art. L 261-10-1).

Denne økonomiske garantien for ferdigstillelse er også til stede i sammenheng med individuelle husbyggingskontrakter (CCMI).

Vær oppmerksom på at siden 1. juli 2016 må en kopi av ferdigstillelsen som er nødvendig for frigjøring av garantisten gis til notarius publicus (CCH art. R 261-24, al. 2 fra dekret 2016-359 av 25-3 -2016 art. 7).

Disse tekstdetaljene kan deretter reise spørsmålet om hvorfor notarene så vel som garantisten ikke var mer involvert i APOLLONIA-AFFAREN som bidro til at så mange kjøpere ble ødelagt. Som en påminnelse er denne saken fortsatt pågående. 

Noen ganger er det mulig å be om kompensasjon fra promotøren av din VEFA (salg i en fremtidig fullføringstilstand). Du må be om dem riktig og presist.

1 – Send et formelt varselbrev

Vefa forsinkelse

Det må gis formell melding for å kreve erstatning for forsinket levering. Det formelle varselet er det første trinnet i et salg i en tilstand av fremtidig fullføring. Se kontraktsdokumentene (reservasjonskontrakt og omlesning er også viktig). Eventuell forsinkelse skal i tillegg tas til etterretning av namsmann ved forsinket levering av ny leilighet. Du må fortsatt vite hva du skal spørre ham om. Bli ledsaget av en VEFA spesialadvokat er viktig.

Som navnet indikerer, vil kjøperen eller hans advokat gi kjøperen beskjed om å fremlegge dokumenter og bekrefte den nye forventede leveringsdatoen eller oppgi en ny (i tilfelle utsettelse, men ikke oppfølging av levering av en ny estimert leveringsdato ).

På tidspunktet for estimert leveringsdato ved forsinkelse, må du sende et formell varsel med rekommandert post.

Dette brevet er det første trinnet i en prosedyre for å be om erstatning.

Ce courrier bien que d’apparence simple, peut être rédigé par vous même, ou plus de sécurité, par un conseil habitué du VEFA (compter entre 300 € et 700 € en fonction de la complexité ).

Dette VEFA-formelle varselbrevet er det første trinnet i en prosedyre for å be om erstatning for forsinket betaling.

Dessuten, i mangel av svar fra arrangøren, blir saken tatt for retten.

Dette vil også være en indikator for deg. Dersom det ikke mottas svar innen 6 uker i gjennomsnitt fra arrangøren, vil det være nødvendig å vurdere at utvekslingene vil være vanskelige å få til en forhandling.

I dette tilfellet, støtte fra en advokat og starte en prosedyre å be om erstatning for forsinket betaling anbefales sterkt.

Å starte en prosedyre er en måte å få til en forhandling.

2 – Få det notert av en namsmann

Eventuell forsinkelse må noteres av namsmann. Du må fortsatt vite hva du skal spørre ham om. Faktisk er namsmennene de eneste som fysisk kan merke forsinkelsen.

Filen som er satt sammen vil bli lagt til skaden som er påført på grunn av forsinkelsen leveringstid.

Å kjøpe utenfor plan er derfor veldig bra, men du må vite hvordan du skal være streng: les kjøpsbrevet på nytt og kjenn det, les salgskontrakten på nytt og gjenta tidsbegrensning levering av boligen og forventede leveringsdatoer etter hvert som byggingen skrider frem.

Å mestre kunnskapen din om salgskontrakten og klausulene er viktig når du ber om straff for forsinket betaling.

Vefa namsmann

3. Ta kontakt med en VEFA-ekspert, som øver daglig for å få hjelp! 

Vefa advokat

Det finnes ikke noe slikt som en VEFA-ekspert! Ganske enkelt fordi vefa ikke er en spesialist, men en kontrakt som er utarbeidet mellom pomoter Kontakt a advokat VEFA er en viktig ting.

En enkel konsultasjon på én time lar deg vite hvor du er, hvilke alternativer du har (bryte salget (løsning av salget), be om kompensasjon, skader og renter. Kostnaden for dette først konsultasjon er 120 € hos Maître Zakine.

Faktisk, i tilfelle forsinkelse (forsinkelse i levering av en ny leilighet,
en produsent må betale en bot for sen levering, proporsjonal med varigheten av forsinkelsen, så lenge denne forsinkelsen er større enn 30 dager.

Arrangøren er imidlertid ikke forpliktet til å sette inn en klausul om forsinket betaling.

Bøter tilsvarende summen av 1/3000-del av prisen på ny bolig per observert dag med forsinkelse gjelder kun for individuelle husbyggingskontrakter (CCMI) og ikke for VEFA-er.

Derfor er støtte nødvendig for å vite hva som er den beste veien å følge for å få kompensasjon ved forsinket levering under VEFA.
Disse er beregnet på en bestemt måte. Maître Zakine står til din disposisjon på sin online kalender eller på telefon for å hjelpe deg med anskaffelsen.

Me zakine analyserer de ulike dokumentene som er gitt til deg og støtter klienten for å vedta den beste strategien med ham.

Herre Zakine er advokat i VEFA og CCMI

Hun konsulterer og jobber i hele Frankrike.

(video, elektronisk signatur, nettbetaling)

.

Firmaet tilpasser seg timeplanene til aktive mennesker.

Mester Zakine, Doktor i jus, advokat, er i forsinkelser i VEFA (covid eller ikke).

Advokatfirmaet har kompetanse på VEFA senhandlinger.

Et VEFA-problem?

Maître Zakine, advokat, Doctor of Law er en advokat som praktiserer VEFA daglig.

Hans vanlige praksis av byggeloven søkt til VEFA og CCMI vil hjelpe deg i din innsats.

Ta kontakt med henne for en første konsultasjon.

 

Legg igjen en melding..


    4.8/5 - (2958 stemmer)