Een bouwterrein verlaten: de 5 punten die u moet weten - advies van Me ZAKINE, advocaat in Fayence en het departement Var

 

Vefa advocaat

Wanneer u geconfronteerd wordt met het verlaten van een bouwterrein, een echte hoofdpijn in de bouwsector, vereist de bescherming van uw belangen een grondige kennis van de juiste rechtsmiddelen. Hier zijn de vijf essentiële punten om met deze delicate situatie om te gaan en uw rechten te beschermen.

1. De verlaten locatie identificeren : Het is van vitaal belang om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen het verlaten van de bouwplaats en een eenvoudige vertraging van het werk. Het aanhouden van een langdurige onderbreking, zonder redelijke rechtvaardiging, of de onverklaarbare afwezigheid van de aannemer zijn kenmerkende tekenen van een verlaten van het terrein bewezen.

2. Analyseer het bouwcontract tussen u en het bedrijf: Een zorgvuldige lezing van het initiële contract is van cruciaal belang. Zoek zorgvuldig naar clausules met betrekking tot deadlines voor de voltooiing, boetes voor vertraging of het opgeven van het contract, en contractuele beëindigingsregelingen.

3. Een ingebrekestelling versturen : Voordat u gerechtelijke stappen onderneemt, moet u een ingebrekestelling opstellen. Deze moet naar de in gebreke blijvende aannemer worden gestuurd, met het verzoek om het werk binnen een redelijke termijn te hervatten. Het doel is om dure rechtszaken te voorkomen en een minnelijke schikking aan te moedigen.

4. Bouw een solide zaak op tegen het in gebreke blijvende bedrijf: Verzamel rigoureus al het tastbare bewijsmateriaal: uitgewisselde correspondentie, siterapporten, foto's die het verlaten aantonen, eventuele getuigenverklaringen.

U moet weten dat het perfecte bewijs de verklaring van een feit is. Gerechtscommissaris ingesteld om de situatie te bevriezen en het verlaten van het terrein vast te leggen.

Een solide zaak versterkt uw positie tijdens bemiddeling of gerechtelijke procedures.

5. Ga naar de rechtbank en probeer het geschil buitengerechtelijk op te lossen: Als de ingebrekestelling mislukt en een bemiddelingspoging geen succes heeft, is het soms nodig om de zaak voor te leggen aan een bevoegde rechtbank om schadevergoeding te eisen of om het werk door een bevoegde derde te laten voltooien.

Kortom, het omgaan met verlaten bouwterreinen vereist waakzaamheid en strategie. Als u advies nodig hebt, raadpleeg dan een advocaat die gespecialiseerd is in bouwrecht, die u expertise en advies op maat zal geven, afgestemd op uw situatie.

Zakine kan u helpen het probleem van verlaten bouwplaatsen aan te pakken, zodat u uw rechten waarborgen en uw belangen verdedigen

Het is actief in het hele departement Var (La Ciotat, Fayence, Olioulles, Toulon, Draguignan).

Mevrouw Zakine kan persoonlijk of per videoconferentie met u afspreken om u te adviseren over de stappen die u in dit soort situaties moet nemen.

 

Bookmark deze pagina!