Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

Förbud mot alla former av trakasserier, förbud mot diskriminering och råd om likabehandling.

Påföljd för en annan anställd som begår trakasserier:

Stöd i samband med moraliska eller sexuella trakasserier (första akutingripande och kontakta chefen för att stoppa handlingar, kontakta chefen eller dennes rådgivare för att konkret analysera situationen.

Analys av arbetsgivarens effektiva tillämpning av sin skyldighet att förebyggande av yrkesmässiga risker

Stöd vid ojämlik behandling.

Stöd till anställda i händelse av diskriminering under genomförandet av deras kontrakt eller i samband med uppsägning av deras anställningsavtal.

Stöd inför arbetsdomstolarna vid uppsägningstvist (uppsägning på grund av bristande yrkesskicklighet, t.ex. tjänstefel eller uppsägning av ekonomiska skäl)

Stöd till medarbetaren vid allvarliga missförhållanden från arbetsgivarens sida.

Assistans i frågor om konventionell uppsägning eller förhandling om uppsägning av anställningsavtalet (upprättande av ett transaktionsprotokoll).

Betygsätt denna sida!