Arbeidsgivers ansvar og plikter

Forbud mot alle former for trakassering, forbud mot diskriminering og råd om likebehandling.

Sanksjon av en annen ansatt som begår trakassering:

Støtte i sammenheng med moralsk eller seksuell trakassering (første nødintervensjon og kontakt med lederen for å stoppe handlingene, kontakt med lederen eller hans rådgiver for å konkret analysere situasjonen.

Analyse av den effektive anvendelsen av arbeidsgiveren av sin forpliktelse til å forebygging av yrkesmessig risiko

Støtte ved skjevbehandling.

Støtte til ansatte ved diskriminering under gjennomføringen av kontrakten eller i forbindelse med oppsigelse av arbeidskontrakten.

Støtte for industridomstolene ved oppsigelsestvist (oppsigelse på grunn av faglig utilstrekkelighet, f.eks. mishandling eller oppsigelse av økonomiske årsaker)

Støtte til den ansatte ved alvorlig forseelse fra arbeidsgivers side.

Bistand i spørsmål om konvensjonell oppsigelse eller forhandlinger om oppsigelse av arbeidsavtalen (etablering av en transaksjonsprotokoll).

Vurder denne siden!