Sameieverdenen er et komplekst økosystem av rettigheter og plikter, som krever ekspertisen til en advokat innen eiendomsrett for å navigere gjennom vendingene i gjeldende regelverk. Innen sameieretten har bostyrer og sameie sentrale roller, men det er vesentlig å huske på at sameierne selv også har forpliktelser som fortjener en utdypende avklaring.

Økonomiske forpliktelser

Borettslagsavgifter

Sameierne har plikt til å bidra til kostnadene ved sameiet i henhold til de prosenter eller tusendeler som er tildelt dem. Disse gebyrene dekker utgifter knyttet til vedlikehold, reparasjon og forbedring av fellesarealer.

Ubetalt gjeld og inkasso

Manglende betaling av gebyrer kan medføre inndrivelsestiltak som kan gå så langt som beslag av sameietomten. Det anbefales derfor sterkt å konsultere a eiendomsadvokat ved sameietvist om ubetalt gjeld.

Plikter knyttet til sameieregelverket

Sameiereglementet er et kontraktsdokument som er bindende for alle sameiere. Den inneholder ofte klausuler om bruk av private og fellesarealer. Ethvert brudd på disse klausulene kan føre til sanksjoner.

Forvalterens og sameierforeningens rolle

Forvalter har ansvar for forvaltning av fellesarealene og etterlevelse av internt regelverk. Sameieforeningens hovedrolle er på sin side å sikre sameiets kollektive interesser.

Tvister og generalforsamling

Medeiere har rett til å bestride visse vedtak truffet på en generalforsamling. For å gjøre dette, a eiendomsadvokat med spesialisering i sameierettssaker kan være til stor hjelp. Utfordringer må bringes inn for høyesterett innen to måneder etter at de omtvistede avgjørelsene er forkynt.

Tvister knyttet til sameiegebyrer

Et ofte omstridt tema er beregning og fordeling av sameiegebyrer. Medeiere må ofte bidra til fellesbudsjettet, som brukes til å finansiere kollektive utgifter. Tvister oppstår når visse medeiere bestrider beløpet eller legitimiteten til disse kostnadene.

Konklusjon

Kort fortalt er det å være medeier ikke bare en rettighet, men også et sett av komplekse forpliktelser som krever inngående kjennskap til sameierett. Enten det gjelder sameietvister, bobestyrertvister, eller tvister knyttet til generalforsamlingen, er det ofte nødvendig å klage

Sameieloven regulerer forholdet mellom sameierne i en bygning og de forpliktelser som påhviler dem når det gjelder forvaltning og vedlikehold av bygget. Dette er et komplekst og delikat område som kan kreve inngripen fra en spesialistadvokat.

Advokaten i sameierett, som Maître Zakine, griper inn i saker om inndrivelse av sameiegebyrer eller når en katastrofe inntreffer både i et hjem og i fellesarealene.

Dermed Maître Zakine, advokat i sameieloven vil kunne hjelpe deg med å utarbeide eller tolke sameievedtektene, løse tvister mellom sameier, representere ditt sameielag i retten og for å gi deg råd om alle juridiske spørsmål knyttet til sameie.

 

Mester Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrert hos Grasse Bar. Virker i hele Frankrike. Arbeidsrett, Tvister på jobb. Eiendomstvister og sameierett. Byggeproblemer (VEFA, etc.) Rask, motivert og engasjert respons. Ikke nøl med å kontakte advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller til avtale online time for konsultasjon.
Konsultasjon mulig 45€/30 min på telefon for en første konsultasjon

Vurder denne siden!

Ta kontakt med kontoret