Hvordan fungerer betalt permisjon?

Det juridiske ukebladet

Hvordan fungerer betalt permisjon?

Skalldyr og krepsdyr ... hvis sommerferieperioden 2021 avventes med største utålmodighet, kan spørsmålet om betalt permisjon bli en skikkelig hodepine for forretningssjefen

 

Så hva forteller arbeidsloven oss?

 

Arbeidsgiver er ansvarlig for å organisere lønnet permisjon og fastsette avreisedatoene til sine ansatte. Han har plikt til å fastsette permisjonsplanene for sine ansatte og perioden for å ta ut permisjon må gjøres oppmerksom på de ansatte.

 

Arbeidsgiver skal innvilge hver arbeidstaker minst 12 sammenhengende arbeidsdager, og maksimalt 24 dager, i permisjonsperioden som strekker seg fra 1. mai til 31. oktober.

 

En arbeidstaker må innhente forhåndsgodkjenning fra arbeidsgiver dersom de ønsker å fastsette datoer for betalt permisjon.

 

Hvis han går ut i permisjon uten forvarsel, risikerer han å bli oppsagt pga alvorlig forseelse noe som kan rettferdiggjøres ved å forlate posten.

 

Arbeidstakers rettigheter til sin betalte permisjon

 

Tidssparekontoen lar den ansatte beholde ubrukte feriedager, men kun for den brøkdelen som er oppnådd utover 24 arbeidsdager

 

Kan permisjon tas ut når som helst på året?

 

Retten til permisjon skal utøves hvert år.

 

I utgangspunktet kan verken arbeidsgiver eller arbeidstaker planlegge å overføre hele eller deler av permisjonen til påfølgende år. Bortsett fra visse situasjoner som: fødselspermisjon eller adopsjonspermisjon, sykdom, permisjon for etablering av virksomhet eller sabbatsår.

 

Arbeidsgiver kan ta hensyn til de ønsker arbeidstakerne gir uttrykk for. Arbeidsgiver må ved å akseptere eller avslå arbeidstakerens anmodning rette seg etter avgangsrekkefølgen.

 

Trenger du hjelp før sommeren?

 

Ta kontakt med firmaet Cecile ZAKINE som vil kunne veilede deg til å dra på ferie med full trygghet!

Mester Cécile Zakine

Om Maître Cécile Zakine

Advokat i Antibes, registrert hos Grasse Bar. Virker i hele Frankrike. Arbeidsrett, Tvister på jobb. Eiendomstvister og sameierett. Byggeproblemer (VEFA, etc.) Rask, motivert og engasjert respons. Ikke nøl med å kontakte advokaten i Antibes: Maître Zakine. eller til avtale online time for konsultasjon.
Konsultasjon mulig 45€/30 min på telefon for en første konsultasjon

Vurder denne siden!

Ta kontakt med kontoret